Mit takar a szenzomotoros kifejezés?

Szenzoros = érzékelés, észlelés a bennünket körülvevő világról / hallás, látás, tapintás, szaglás, ízlelés útján/
Motoros = mozgással összefüggő, mozgással kapcsolatos
Szenzomotoros = mozgató és érzékelő szervek összehangolásával kapcsolatos.
A kisgyermekek fejlődése hosszú ideig a mozgással párhuzamosan alakul.
A szenzomotoros terápiában szoros  kapcsolat, elválaszthatatlan összefüggés van az érzékelés és a mozgás között.
Bármilyen egyszerű mozgás elvégzéséhez elengedhetetlen a szenzoros rendszer egyidejű együttműködése.
A szenzomotorika az érzékszervek által felvett ingerek felfogásával, idegrendszeri értelmezésével és az ingerekre adott mozgásos válaszokkal foglalkozik.
Az esetek többségében a funkciók beérése normál ütemben, meghatározott sorrend szerint következik be. A megfelelő szenzomotoros integráció következtében a gyermek pontosan veszi környezete jelzéseit, amelyekre kreatívan, hatékonyan képes reagálni.
Némely csecsemő, gyermek esetében sajnos szembetűnően gyenge szenzomotoros integrációt tapasztalunk, amely különféle formában jelentkezhet.

Ezek jellemzői lehetnek:

 
-         agresszió
-        
alvászavar
-        
asszimetria a két testfél között
-        
autizmusra jellemző tünetek
-        
dührohamok
-        
eltérő izomtónus /hypotónia, spazmus/
-        
éretlen beszéd, megkésett beszédfejlődés
-        
érzelmi zavar
-        
feladathelyzetekből való kiszállás
-        
gyenge egyensúlyérzék
-        
hyperaktivitás
-        
ICP
-        
kötődési zavarok
-        
mozgásszegénység
-        
nehéz megnyugtathatóság
-        
nehezen illeszkedik be közösségbe
-        
nem akar együttműködni
-        
nehezített szabályelfogadás
-        
nem fogad szót, tiltás meg nem értése, be nem tartása
-        
öntörvényű viselkedés
-         rövid figyelmi idő
-     lelassult, megkésett mozgásfejlődés
-         egyes mozgásfejlődési fokok kimaradnak / mint kúszás, mászás, gurulás /
-         ügyetlen mozgás
-         elmaradás nagymozgás és finommozgás terén
-         szem-kéz koordinációs zavara
-         alvás, étkezés terén megfigyelhető problémák
-         figyelem terén mutatkozó problémák
-         lelassult beszédfejlődés
-         nem szeret színezni, rajzolni, ollót használni
-         minden ingerre reagál, képtelen szelektálni a fontos és a lényegtelen dolgok között
-         figyelmét képtelen összpontosítani
-         tanulási problémák jelentkezhetnek / olvasás, írás, számolás területén

     
Amennyiben a felsorolt jellemzők közül több tünet is megfigyelhető, mindenképp jelentkezzen vizsgálatra!

Az eredmény függvényében eldönthető, milyen további vizsgálattal, alkalmazott terápiával érhető el a gyermek számára legoptimálisabb fejlesztés.

Nem érdemes arra várni, hogy majd behozza a lemaradást, hisz értékes hónapok vesznek el önámítással, s koránt sem biztos, hogy speciális fejlesztés nélkül valóban utoléri kortársait a gyermek.

Másik általam gyakran hallott indok, miszerint lusta a baba, esetleg nagyobb a súlya, s ez okozza a lemaradást. Előfordulhat bizonyos intervallumon belül, de amikor 2-3 hónap eltérést tapasztalunk az alig 1 éves gyermeknél, szintén nem elfogadható magyarázat a szülők számára.

 


bottom