Tervezett Szenzomotoros foglalkozás

A szenzomotoros torna olyan speciális terápia, amelyben mozgásos feladatok által serkenthető az értelmi és szociális funkciók érését.
Tervezett= nagy hangsúlyt kap a feladatsor tervezettsége, személyre szabottan kerül összeállításra a fejlesztési terv.
Előre meghatározott sorrend és mennyiség jellemzi. A terapeuta állapítja meg a szükséges feladatokat, mindig a gyerek állapotához igazítva.
A gyakorlatokkal olyan érzékelési csatornát ingerlünk, amely a mozgásfejlődésben már magzati korban is meghatározó. Ez az úgynevezett vesztibuláris érzékelés, amely az egyensúly és a testhelyzetek érzékeléséért felelős.
Ez az érzékelési csatorna már nagyon korán működésbe lép és nagyon sok agyi területtel áll kapcsolatban.  Ingerlésével tehát a teljes idegrendszerre vagy közvetve is képesek vagyunk hatni.
A 0-12 év között megfigyelhető megkésett, eltérő fejlődés mögött a legtöbb esetben szenzoros integrációs éretlenség, gyengeség áll.


A szenzomotoros foglalkozás a szenzoros integrációs terápia fejlesztési és az edzéselmélet teljesítményfokozásra vonatkozó elveit egyesíti magában.
A tréning alkalmazását megelőzi egy átfogó, mozgásmegfigyeléssel történő vizsgálat, mely kiterjed a kóros, szükségtelen mozgások szűrésére, valamint  az egyensúlyi reakciók fejlődésére, aktuális minőségére, az izomtónusra és a forgatást követő szemtekerezgésre.
Megfigyeljük az ingerek felvételének idegrendszeren belüli integrációjának és a mozgásos válaszadásnak a minőségét. A motoros válaszok mássága utal az ingerfelvétel és az integráció hiányosságára.
A Szenzomotoros foglalkozás olyan ingerek bemenetelét tervezi meg, amely a felmérés során hiányosnak vagy alulműködőnek bizonyulnak.
A tréningek megírásának elengedhetetlen része az edzéselmélet-tudomány alapszabálya: amit ingerlünk, az fejlődni, finomodni fog. Az edzéselmélet szerint teljesítményjavuláshoz szükséges:
 - jól felmért tudásszintre épülő fejlesztő feladatok megtervezése
 - előírt ismétlésszámmal történő végrehajtás.

 Az eltérő fejlődésmenetet mutató gyerekek spontán aktivitása nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy a szükséges mennyiségi és minőségi ingerek bejussanak az idegrendszer megfelelő központjaiba. Ezért állítanak össze a Szenzomotoros oktatók személyre szóló edzéstervet, amely passzív és aktív feladatokat egyaránt tartalmazhat.

A különböző csatornákon beérkező, szervezetünket érő ingerek értelmezése, jó vagy rossz motoros válasz minél gyorsabb elindítása (kitámasztás eséskor)
Nagy és finommozgások fejlesztése által érleli, strukturálja tovább az idegrendszert.
A mozgásos feladatok segítik az érzékelést, az észlelés fejlődését, a testvázlat, térbeli tájékozódás, dominancia beérését. Javítják a gyermek koncentrációs képességét, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitást, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését.


Tapasztalatok tervezett szenzomotoros tréninggel

Egyéni szenzomotoros tréningben részesülnek azok a gyermekek, akiknél a megkésett mozgásfejlődés fő okaként az egyensúly és/vagy koordinációs zavar szerepel, illetve akiknél vezető tünet a figyelemzavar, a hyperaktivitás, az autisztikus vagy egyéb nehezen kezelhető viselkedési, illetve magatartásforma.

A Szenzomotoros  terápia során a gyermek olyan élményekkel találkozik, melyeket korábban valamilyen okból kifolyólag nem élhetett át. Ezekre az ingerekre adott adaptív válaszok az agytörzsi funkciók normalizálásához és a magasabb szintű agyi mechanizmusok spontán fejlődéséhez vezetnek.

Szenzomotoros fejlesztések elsődleges célja az, hogy a kéreg alatti idegrendszeri szabályozás folyamatait rendezze, összehangolja és normalizálja. Ez az izomtónus szabályozására, az egyensúly megtartásának képességére, a posztura folyamatos megtartására és a vegetatív-vesztibuláris-vizuális rendszer integrált működésére vonatkozik.
Nagyon fontos feladata még, az agytörzshöz kötődő Primitív Reflexprofilok integrálása, melyek fennmaradása gyengíti, illetve akadályozza a kéregből akaratlagosan szervezett mozgások kivitelezését.
Mivel a Szenzomotoros terápia során a vesztibuláris rendszert ingerelve várjuk a fejlődést, fontos tudni, hogye rendszer kiterjedt idegrendszeri kapcsolatokkal rendelkezik, melyekre hatnak a vesztibuláris ingerek, azok érését beindítják.

A vesztibuláris ingerek hatására a központi idegrendszerben nagyon sok addig nem működő idegpálya bejáratódik, a lelassult érési folyamatok beindulnak, a sérült funkciók normalizálódnak.


Szenzomotoros foglalkozás feladatai:

Vesztibuláris ingereket a tér mindhárom dimenziójában létrejövő elmozdulások révén kelthetünk. A Szenzomotoros foglalkozás olyan passzív és aktív mozgásfeladatokat tartalmaz, melyek az előbb említett vesztibuláris ingereket okozzák.Egyaránt tartalmaz passzív és aktív feladatokat. Mivel a passzív ingerek éppúgy eljutnak a fejlődés beindításáért felelős szervhez, mint az aktívak, így egész pici kortól alkalmazható, a gyermek közreműködése nélkül.

A terápia előnye, hogy passzív gyakorlatok széles tárházával már egész korán elkezdhető, mivel semmiféle együttműködést nem követel a gyermek részéről. Sok később jelentkező tünet megelőzhető lenne, ha a veszélyeztetett csoportba sorolható gyermekek szülei időben elkezdenék az egyéni, személyre szóló torna rendszeres alkalmazását.
Mivel egyszerű, könnyen elvégezhető, napirendben nehézségek nélkül beilleszthető gyakorlatokról van szó, így nem igazán jelent nagyobb terhet a családra nézve.
Ezért mindenképp ajánlom koraszülött babák részére, illetve olyan esetekben, amikor valamiféle probléma jelentkezett akár terhesség alatt, akár szülés közben vagy ezt követően.


A szenzomotoros terápia lényege

A vesztibuláris ingerek az egész idegrendszerre hatással vannak. Ezáltal a lelassult, elakadt érési folyamatok a terápia hatására beindulnak, működésbe lépnek, így segítve elő a sérült funkciók normalizálását.

Közkedvelt a szülők és gyerekeik körében is:

 - mert a gyakorlatok ideje alatt együtt lehet a család, idejük hasznos dologgal telik
 - saját beosztásukhoz igazítható a torna időpontja
 - nem kell utazással tölteni az időt, várakozni, alkalmazkodni
 - nincs kudarcélmény
 - nem neki kell idomulnia egy tömeges „tantervhez”, hanem saját tempójában, hozzá alkalmazkodva
   segítjük elő képességei normál ütemű, kiegyensúlyozott fejlődését.bottom