Állapot és mozgásvizsgáló teszt

Véleményem szerint az óvodai eredményektől függetlenül érdemes az 5 év körüli gyermekeket elvinni egy mozgás alapú felmérésre, hisz az időben elkezdett terápiával jelentős eredmény érhető el iskolakezdésig.
Az esetek többségénél azonban nem jelentős a deficit, sőt sok esetben nincs is szükség további intézkedésre. Ilyenkor a szülő nyugodt szívvel indíthatja szeme fényét iskolába, szinte biztos nem lesz vele semmi probléma, tanulás, beilleszkedés, magatartás és számos más területen sem.

Van azonban egy általunk használt teszt, amely segítségével már 5 éves kortól egyértelműen eldönthető, érett-e a gyermek az iskola kezdéséhez vagy nagy valószínűséggel problémái lesznek e téren.

A teszt előnyei egyéb felmérő tesztekkel szemben:
A felmérő tesztek, mely alapján eldöntik mehet-e a gyermek iskolába, általában a következő területeket vizsgálja:
               -  intelligencia
               -  kreativitás
               -  vezetői képességek
               -  specifikus képességek
               -  mentális képességek
               -  vizuális és művészeti képességek
               -  motoros képességek

Az általunk használt teszt:

               - Csak és kizárólag mozgásra épül.

  / nem foglalkozik  IQ-val,  kognitív részekkel  és semmi egyébbel, ami „kellemetlenséget”  okozna akár a gyermeknek, akár szüleinek a teszt felvétele alatt  /

   -         Egyértelmű, százalékban kifejezhető eredményt ad
   -         A szülő nem csupán egy eredményt kap a kezében, hanem terápiát is a hiányosságok
        pótlásához, felzárkóztatáshoz. Segítséget, támaszt az esetlegesen felmerülő problémák,
        nehézségek megoldásához
   -         Nem okoz problémát az időhiány, hisz az 5 éves gyermek esetében bőven van idő
         hiánypótlásra 7 éves koráig
   -         A teszt minden esetben szülő jelenlétében kerül felvételre, s így az elért eredmény
        
egyértelművé, könnyebben elfogadhatóbbá válik számára, az esetleges elmaradás 
         szintjét téve szemléletessé
   -         Mivel minden gyerek szeret mozogni, ebből adódóan semmiféle stresszel nem jár
         a teszt elvégzése, az esetek túlnyomó többségében örömmel végzik, amit kérünk tőlünk
   -     A feladatok egyszerűek, könnyen végrehajthatóak
   -    Nem lehet jól vagy rosszul csinálni, így a gyerekben nem alakul ki kisebbségi érzés, ha
        esetleg egy-egy feladat elvégzése kudarcba fullad, mint más felmérő teszteknél.

Nem igényel nagy időráfordítást, hisz 45 perc alatt felvehető.

A teszt elvégzése tartalmazza:

1./  Az idegrendszer érettségének vizsgálatát
2./   Mozgásvizsgálatot
3./   Testkép, térbeli tájékozódást, lateralitást
4./   Taktilis terület vizsgálatát
5./   Ritmusvizsgálatot

A teszt felvételét követően, azonnal megállapítható objektív szempontok alapján a gyerek teljesítménye.
Egyértelműen kiderül, hogy az esetlegesen tapasztalható problémák oka organikus, pszichés vagy pedagógiai.
A teszt eredménye a fejlesztő program kiindulási alapja, így valóban egyénre szabott fejlesztési tervvel érhető el a legoptimálisabb eredmény.
Azonnal elkezdhető a felzárkóztatás, amelyre 1-2 év áll rendelkezésre.


Egyéni torna = home training formában otthon végezhető

  5-7 év:
               -    későbbiekre nézve fontos,  iskolába lépés előtt megerősíteni a térbeli tájékozódási
                    képességüket
               -    begyakorolni a jobb-bal fogalmát, megerősíteni a domináns oldalt
               -    fejleszteni a ritmusérzéket
               -    összehangolni a beszéd és a mozgás ritmusát
               -    megszilárdítani a feladat és szabálytudatot
Játékos formában elérni, hogy együtt fejlődjön az egyidejű, többcsatornás figyelmük, a rövid és hosszú távú emlékezetük

Amennyiben erre nem kerül sor, úgy nagy valószínűséggel 7-14 év között szembesülünk a tényekkel, miszerint

         -       hosszúnak érzik a tanórákat, nem képesek osztálytársaikkal lépést tartani
   -       lassúak, önállótlanok, vagy épp állandóan pörögnek
   -       önismereti, önértékelési gondokkal küzdenek
   -       képtelenek figyelmüket megosztani az egyidejű, több irányú információ befogadására
   -       koncentrálási képességük gyengesége miatt sokat hibáznak, gyakran elhagyják
        felszerelésüket
   -       feladat és szabálytudatuk, feladattartásuk kialakulatlan,
   -      magatartási és viselkedésbeli problémákkal küzdenek

A szülő is elégedetlen: meg sem hallja, amit kérek, piszmog, mindenbe belekezd és mindent abbahagy befejezés nélkül, nem érdekli semmi, nem lehet rá hatni, érthetetlen rigolyái vannak, csökönyös, a legkisebb terhelésre azonnal a kilépési lehetőséget keresi, a felé áramló szeretetet természetesnek veszi, visszasugározni azonban képtelen.

5 éves kortól nem szabad azt gondolni, hogy ezek a tulajdonságok, tünetek kinőhetőek.
Az állapot és mozgásvizsgáló teszt százalékos formában adja meg az eredményt.

75% feletti teljesítmény felett nem indokolt fejlesztés, hiszen a 25% deficitet ezek a gyerekek sikeresen kompenzálják.

50-75% között a hiányosságok kiterjedtsége és a súlyosság mértéke szerint kb. 100 óra intenzív szenzomotoros fejlesztés be tudja indítani azokat az érési folyamatokat, melyek a sikeres iskolai beilleszkedéshez és tanuláshoz nélkülözhetetlenek.

50% alattiteljesítmény esetén 4-6 hónapnyi személyre szabott feladatvégzést jelent, ami az érési folyamatok beindulása mellett a gyermeket „csoportéretté”is teszi.bottom